Eurofarm Centar - VISOKO

Poliklinika Eurofarm Centar poslovnu jedinicu u Visokom otvorila je 2017. godine.

NAŠ TIM - Visoko

Specijalista medicine rada i doktor porodične medicine
Specijalista urolog ultrasoničar
specijalista oftalmologije
Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije
Specijalista dijagnostičke radiologije
Specijalista neuropsihijatar
Magistar psihologije
BA psihologije