Eurofarm Centar - Ilidža

Poliklinika Eurofarm Centar osnovana je 13.03.1999. godine na Ilidži, gdje je otvorena prva poslovnica koja je aktivna i sada nakon 23 godine poslovanja.

NAŠ TIM - Ilidža

Neuropsihijatrija i neurologija
Ultrazvučna dijagnostika
Porodična medicina
Porodična medicina
Gastroenterologija – endoskopske procedure
Gastroenterologija – endoskopske procedure
Opća medicina
Ginekologija
Psihologija