NAŠE USLUGE

Eurofarm Centar

Eurofarm Centar može se pohvaliti višegodišnjom tradicijom u kvaliteti, efikasnosti, sigurnosti i dostupnosti u pružanju zdravstvenih usluga našim korisnicima. Od osnivanja do danas svojim pacijentima obezbjeđujemo visoko kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu od strane najeminentnijih stručnjaka iz oblasti zdravstva.

Dermatovenerologija

Dermatovenerologija

Eurofarm Centar Poliklinika nudi usluge pregled, dijagnostike liječenja:
Laser tehnologija
Hemijski piling NeoStrata proizvodima

Koža nakon piling tretmana je svijetla, baršunasta, glatka. Vraća se prirodna vlažnost i elastičnost kože. Pore su pliće i čistije

Endokrinologija

Endokrinologija

Endokrinologija obuhvata dijagnosticiranje, praćenje i terapijski tretman:
Kao prateće dijagnostičke metode u poliklinici je moguće uraditi:
Laboratorijska dijagnostika
Hormoni štitnjače i druge pretrage kod bolesti štitnjače

Gastroenterologija

Gastroenterologija

Kabinet za gastroenterologiju i hepatologiju
Opća gastroenterologija:
Procedure u gastroenterologiji:
Sve gastroenterološke interventne procedure se rade uz prisustvo iskusnog anesteziologa.

Kontakt telefon kabineta za gastroenterologiju i hepatologiju: +387 61 065 333

Ginekologija

Ginekologija

U Eurofarm Centru možete obaviti sve standardne ginekološke testove koji uključuju:
Ambulantna histeroskopija

Histeroskopija je metoda direktne vizualizacije unutrašnjosti kanala grlića maternice i same maternice, koja uz mogućnost direktnog pregleda organa omogućava uzimanje biopsije, uklanjanje endometrijalnih i cervikanih polipa, resekciju septuma i priraslica, uklanjanje submukoznih mioma i dr.

Odaberite ovu bezbjednu i relativno bezbolnu metodu liječenja i dijagnosticiranja bolesti i stanja u ginekologiji te za vrlo kratko vrijeme, bez ležanja u bolnici riješite svoje zdravstvene probleme.

U Eurofar Centrar Poliklinici zahvat se izvodi u lokalnoj ili općoj anesteziji, ovisno o planiranoj intervenciji a poštujući želju naših pacijentica.

Infektologija

Infektologija

U Eurofarm Centru vršimo dijagnostiku, liječenje i sprječavanje infektivnih bolesti.
Postupci prepoznavanja i utvrđivanja dijagnoze infektivne bolesti imaju izvjesne specifičnosti, u odnosu na druge, neinfektivne bolesti.
Dijagnostika infektivnih bolesti podrazumjeva:
KLINIČKA dijagnostika
LABORATORIJSKA dijagnostika

Temelji se na principima čiji MALI CILJ je potvrda kliničke dijagnoze, a VELIKI CILJ postavljanje etiološke tačne dijagnoze.

Zadatak infektologa u dijagnostičkom postupku je da što je moguće racionalnije izdefinira dijagnostički postupak oslonjen na uži spektar diferencijalnih dijagnoza.

Laboratorijska dijagnostika obuhvata ispitivanja: HEMATOLOŠKABIOHEMIJSKAIMUNOLOŠKA; BAKTERIOLOŠKA;VIRUSOLOŠKA; PARAZITOLOŠKA i OSTALE dijagnostičke neinvazivne / invazivne metode, što podrazumjeva i multi/interdisciplinarnost u dijagnostičkom postupku.

Medicina rada

Medicina rada

Specijalistički tim medicine rada Eurofarm Centra se brine zdravstveno zaštiti radnika organiziranjem prilagođenih sistematskih preventivnih pregleda uposlenika a u skladu sa dobi, spolom i uvjetima rada. Na ovaj način, ranim otkrivanjem i liječenjem bolesti, prevencijom i zdravstvenom edukacijom uposlenika, stvara se i održava sigurna i zdrava radna sredina koja omogućava optimalno fizičko i mentalno zdravlje na radu i prilagođavanje rada sposobnostima uposlenika. Na osnovu Rješenja Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo PZU „Eurofarm Centar – Poliklinika“ je ovlaštena zdavstvena ustanova koja u skladu sa zakonom obavlja:

Oftalmologija

Oftalmologija

Želite li kvalitetan pregled Vaših očiju bez dugog čekanja, u Poliklinici Eurofarm Centar specijalist oftalmolog će obaviti:

Kardiologija

Kardiologija

Poliklinika Eurofarm Vam nudi slijedeće:

Interna medicina

Interna medicina

U Eurofarm Centar Poliklinici, u okviru djelatnosti interne medicine možete obaviti:

Pulmologija

Pulmologija

U Eurofarm Centar Poliklinici, u okviru djelatnosti pulmologije možete obaviti:

Opća medicina

Opća medicina

Prva i poslednja karika u obavljanju sistematskog pregleda, pored tima drugih specijalista, je ordinacija opće medicine.

Pored toga u ordinaciji opće medicine se obavlja:

Pedijatrija

Pedijatrija

U okviru naše pedijatrijske ordinacije iskusni pedijatri sa dugogodišnjim stažom obezbjeđuju:

Porodična/obiteljska medicina

Porodična/obiteljska medicina

Na temelju ugovora poliklinike Eurofarm Centar i Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, osiguranici imaju pravo izbora doktora porodične medicine u našoj Poliklinici.

Tim porodične medicine / izabrani doktor porodične medicine poliklinike Eurofarm Centar je :
Vaš partner u:

Vaš vodič kroz zdravstveni sistem koji Vas upućuje javnim zdravstvenim ustanovama (dom zdravlja, opća bolnica, klinički centar) u skladu sa savremenim algoritmima, vodičima i protokolima na:

Sve dodatne informacije i odgovore na pitanja možete dobiti putem telefona: 033/ 773 048.

Neurologija

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi bolestima mozga, kičmene moždine, perifernih živaca i mišića. U Eurofarm Poliklinici vršimo dijagnostiku i liječenje najčešćih neuroloških bolesti, kao što su:

Psihijatrija

Psihijatrija

U svom pokušaju da definiše, razumije i kategoriše poremećaje i pronađe najbolje način liječenja, psihijatar je uvijek u kompleksnoj borbi sa ljudskim mozgom.

Oba, i biološki faktor i faktor okoline, učestvuju u simptomima stresa i uloga svakoga je različita od osobe do osobe. Psihoterapija i lijekovi uspješno liječe večinu psihičkih poremećaja i obično u kombinaciji najbolje djeluju.

Psihoterapija

Psihoterapija je terapija razgovora sa psihologom koji pokušava na najbolji mogući način da dijagnosticira i liječi mentalne i emotivne probleme.

Terapija može imati različite forme – kognitivna terapija ponašanja, empatička kongnitivna terapija, psihodinamska terapija ili kombinacija svih ovih zajedno – ali u centru svega je uspješna veza između terapeuta i pacijenta!

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučni pregled (ehosonografija, UZ) je potpuno bezopasna metoda pregleda unutrašnjih organa. U našoj polklinici je na raspolaganju šest savremenih ultrazvučnih aparata TOSHIBA.

Urologija

U Eurofarm Centar Poliklinici obavlja se: