Centralna laboratorija Sarajevo

Centralna laboratorija nalazi se u Sarajevu na adresi Kolodvorska 5 i predstavlja jednu od najvećih laboratorijskih zdravstvenih instuticija sa mogućnošću realizacije oko 400 analiza.
Dostupne analize:
Preporučujemo korištenje pretrage