EUROFARM CENTAR

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi za pacijente i pacijentice

Pružite sebi potpunu brigu o zdravlju uz sveobuhvatne sistematske preglede, prilagođene individualnim potrebama, kako biste očuvali svoje zdravlje na najvišem nivou.

Sistematski pregledi za pravna lica

Osigurajte dobrobit vaših zaposlenih i poslovanje uz naše specijalizovane sistematske preglede prilagođene korporativnim zahtjevima, obezbjeđujući zdravije radno okruženje i povećavajući produktivnost.

Pogledajte listu usluga koje se nalaze u ovom paketu i kontaktirajte nas za informacije vezane za cijenu.
 • Opći pregled sa završnim mišljenjem ljekara
 • EKG sa interpretacijom
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled abdomena
 • Ultrazvučni pregled štitne žlijezde
 • Ultrazvučni pregled dojki
 • KKS
 • Sedimentacija
 • Šećer u krvi
 • AST
 • ALT
 • Urea
 • Kreatinin
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • Željezo
 • Ukupni bilirubin
 • Kompletan pregled urina
Pogledajte listu usluga koje se nalaze u ovom paketu i kontaktirajte nas za informacije vezane za cijenu.
 • Pregled specijaliste interne medicine sa završnim mišljenjem
 • EKG sa interpretacijom
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled abdomena
 • Ultrazvučni pregled štitne žlijezde
 • Ultrazvučni pregled dojki
 • Ginekološki pregled
 • PAPA test
 • Oftalmološki pregled
 • Neurološki pregled
 • KKS
 • Sedimentacija
 • Šećer u krvi
 • AST
 • ALT
 • LDH
 • Urea
 • Kreatinin
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • Željezo
 • Ukupni bilirubin
 • PSA total
 • Kompletan pregled urina
Pogledajte listu usluga koje se nalaze u ovom paketu i kontaktirajte nas za informacije vezane za cijenu.
 • Pregled specijaliste interne medicine sa završnim mišljenjem
 • EKG sa interpretacijom
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled abdomena
 • Ultrazvučni pregled štitne žlijezde
 • Ultrazvučni pregled dojki
 • Color doppler krvnih sudova vrata
 • Ginekološki pregled
 • PAPA test
 • Oftalmološki pregled
 • Neurološki pregled
 • KKS
 • Sedimentacija
 • Šećer u krvi
 • AST
 • ALT
 • GGT + LDH
 • ALP
 • Urea
 • Kreatinin
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • Željezo
 • Acidum uricum
 • Ukupni bilirubin
 • TSH, FT3, FT4
 • PSA total
 • Kompletan pregled urina