PRENATALNI TEST NIPT ( PLATINUM )

1,150.00KM

SKU: 16173 Category:

Description

NIPT Veriseq V2 neinvazivni prenatalni test koji uključuje trisomiju 21 (DOWN sindrom), trisomiju 18 (Edwardsov sindrom), trisomiju 13 (Patau sindrom), aneuploidije spolnih hromozoma, mikrodelecije (iznad 7MiB) i duplikacijje, aneuploidije autosomalnih hromozoma i određivanje spola