Realizirano besplatno mjerenje šećera u Varešu

U Varešu je tokom svečanog otvaranja Rudnika “Rupice” kompanije Adriatic Metals, realizirana je inicijativa Poliklinike Eurofarm Centar, partnera i prijatelja ove kompanije, u sklopu koje je organizirano besplatno mjerenje šećera za građane Vareša.

Dok se Vareš pripremao dočekati novo razdoblje s otvaranjem rudnika, Poliklinika Eurofarm Centar stavila je fokus na zdravlje svojih sugrađana. Besplatno mjerenje šećera postalo je srce događanja, gdje su građani imali priliku brinuti o vlastitom zdravlju u ugodnom okruženju.

Ova humanitarna inicijativa predstavlja samo jedan od mnogobrojnih doprinosa partnerstva između Poliklinike Eurofarm Centar i kompanije Adriatic Metals. Naša zajednička predanost zdravlju lokalne zajednice odražava se kroz različite projekte i aktivnosti.

Dok je Rudnik “Rupice” označio početak novog poglavlja za Vareš, suradnja između poliklinike i metalurške kompanije dodatno naglašava humanitarni aspekt ove poslovne veze. Zajedno smo već ostvarili mnoge pozitivne inicijative za grad Vareš, a budući projekti najavljuju daljnje korake u poboljšanju kvalitete života i zdravlja lokalnog stanovništva.

Otvorenje Rudnika može označavati ekonomsku transformaciju, ali partnerstvo između Poliklinike Eurofarm Centar i Adriatic Metals pokazuje da se istinska vrijednost može pronaći i u brizi za ljude i njihovo zdravlje.