Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni eurofarm.ba se mogu koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Podaci koje ispunite prilikom rezervacije termina namijenjeni su isključivo za potrebe rezervacije termina i neće biti dalje distribuirani te se Poliklinika Eurofarm Centar obavezuje na zaštitu privatnih podataka korisnika.

Ove stranice na općeniti način predstavljaju proizvode i usluge Poliklinike Eurofarm Centar
Poliklinika Eurofarm Centar se odriče svake odgovornosti za eventualnu grešku na internetskoj stranici nastalu tijekom izrade, unosa podataka ili nadopunjavanja iste kao i odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korisniku zbog korištenja internetske stranice i/ili sadržaja iste. Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika o potrebnoj terapiji i njezi, niti liječnik ni Poliklinika Euorofarm Centar neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije, pa stoga ne mogu izdati uobičajene odgovarajuće garancije.