• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Poliklinike

Poliklinika Eurofarm Centar je počela sa radom 1999. godine. Eurofarm Centar danas raspolaže sa 2150 m2 poslovnog prostora upošljava devedeset i dva...

Apoteke

Eurofarm Centar je prema najsuvremenijim zahtjevima modernog tržišta otvorio i moderno opremio sedam apoteka. Apoteke su snabdjevene širokom...

Laboratorije

Laboratorij Eurofarm Centra je uspješno prošao proces certificiranja. Uz prostor, vrhunsku opremu i stručni kadar naš laboratorij je sada u rangu sa... 

Partneri